Languages

General Information

1995-1996  eğitim-öğretim yılında Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği programı ile eğitime başlayan Meslek Yüksekokulumuz;  bugün artık  Arıcılık programı, Atçılık ve Antrenörlüğü programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği programı ve Harita ve Kadastro programının birinci ve ikinci öğretimi ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yüksekokulumuz akademik kadrosunda   iki  profesör,  iki doçent,  iki  yardımcı doçent,  beş  öğretim görevlisi ve bir uzman olmak üzere toplam oniki akademik personel görev yapmaktadır.

 Yüksekokulumuz idari kadrosunda ise bir yüksekokul sekreteri, iki şef, bir müdür sekreteri, iki idari işler ve öğrenci işleri, iki mali işler ve üç yardımcı hizmetler olmak üzere toplam onbir idari personel görev yapmaktadır.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini Fırat Üniversitesi Rektörlük kampüsü içerisinde sürdüren meslek yüksekokulumuzda, modern eğitimin en son imkanları kullanılarak  teorik ve pratik eğitim verilmekte, mezunlarımızın tamamı özel sektör ve kamu sektöründe rahatlıkla istihdam edilebilmektedir.

 

 

English