Diller

İletişim

Adres

: Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu
  Rektörlük Kampüsü 23119 Merkez - Elazığ – TÜRKİYE

Telefon

: 0 424 2370000-4130

Faks

: 0 424 2360846

Web Sorumlusu

: Öğr. Gör. Yusuf Ziya ÖLÇÜCÜ- Öğr.Gör. İkrar KARAN

E-Posta

: yolcucu@firat.edu.tr   ,   ikaran@firat.edu.tr  

 

Türkçe