Diller

Yüksekokul Kurulumuz

YÜKSEKOKUL  KURULU

Prof.Dr. Niyazi ÖZDEMİR

Müdür

Doç.Dr. İsmail SEVEN

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Ahmet ERDOĞAN

Müdür Yardımcısı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. İbrahim AYAKATİK

Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Fuat GÜRDOĞAN

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Osman Nihat ERTAŞ

Veternirelik Bölümü Başkanı

 

Türkçe