Diller

Muafiyet-İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu

Prof.Dr. Osman Nihat ERTAŞ

Başkan

Prof.Dr. Atilla YILDIZ

Üye

Prof.Dr. Fuat GÜRDOĞAN

Üye

Öğr.Gör. İbrahim AYAKATİK

Üye

Öğr.Gör. Yusuf Ziya ÖLÇÜCÜ

Üye

 

              

Türkçe