Diller

HAKKIMIZDA

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

ARICILIK PROGRAMI

 

 VİZYONU

Arıcılıkla ilgili diğer tarımsal araştırma kuruluşlarıyla  ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olarak üretimin niteliğini ve niceliğini artırma yönünde çalışmalar yapmak;

Arı üreticilerini desteklemek, geliştirmek ve  arıcılıkla ilgili her konuda teorik, pratik ve uygulamalı eğitim çalışmaları düzenlemek ve karşılaşılan sorunların çözümüne bilimsel olarak  katkıda bulunmak;

Bölgemizde ekolojik açıdan uygun bölgelerde arıcılığın gelişmesine katkıda bulunmak;

Organik arıcılığı desteklemek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak yönünde bilgilendirme yapmak;

Bal dışındaki diğer arı ürünlerinden olan bal, propolis, polen, arı sütü ve arı zehiri vb. ürünlerin üretimini teşvik edici çalışmalar yapmak;

Ballı bitkilerin üretimi ve yaygınlaştırılması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak;

Arı hastalık ve zararlılarının tesbitinde ve mücadelesinde gerekli her türlü koruma ve tedavi yöntemlerini  uygulamak konusunda üreticilerin en etkin biçimde faydalanmalarını sağlamak için gerekli  her tür toplantı, kurs, konferans,  seminer v.b. faaliyetler yapmak;

 MİSYONU

Arıcılığın üretim verimliliği ve üretim çeşitliliği bakımından  üst seviyelerde bulunması için çalışmalar yapmak ve bölgemizdeki  arıcılığın her yönden gelişmesini sağlamak  başlıca misyonumuzu oluşturmaktadır.

Ayrıca üretimin niteliğini ve niceliğini artırıcı  metotlar geliştirmek,  sahada arıcılık yapanların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, onlara yol göstermek, modern üretim modellerini yaygınlaştırmak başlıca hedeflerimiz arasındadır.

 

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI

VİZYONU

Eğitim kalitesini uluslararası eğitim standartları doğrultusunda atçılık sektöründeki gelişmelere  uygun hale getirmek, yetiştirdiği elemanlarla bu alanda nitelikli olmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak.

MİSYONU

Uluslararası eğitim standartları doğrultusunda eğitim vermeyi ilke edinip, at hakkında temel bilgilere sahip ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen etik değerlere uygun olarak  eğitim veren, mesleğindeki kurallara uygun hareket eden, nitelikli elemanlar yetiştirmektir

 

Türkçe