Diller

HAKKIMIZDA

OTEL, LOKANTA ve İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

 

Amacı: Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının hedefi;  yetiştireceği orta düzey yönetici özelliklerine sahip turizmcilerle, sektörün kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Hazırlanan program sektöre teorik olduğu kadar uygulama tecrübeleri de edinmiş meslek elemanları kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Vizyon: Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirerek bölgede lider konumunda olmak. 

Misyon: Turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir. 

Program Tanımı: Sivrice Meslek Yüksekokulu -  Turizm ve Otel İşletmeciliği programı 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında  açılmıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programının toplam  50 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı, öğrencilere önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, yabancı dil, muhasebe, yönetim, pazarlama, insan kaynakları, iletişim ve otomasyon sistemleri alanlarında temel bilgiler vererek, çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat acentaları ve ağırlama hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayacak nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. 

Akademik kadromuzda;  alanında uzman ve sektörel deneyime sahip 4 adet öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve "Turizm ve Otel İşletmeciliği" için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. 

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için tüm dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 30 günlük zorunlu yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması ve Toplam 120 AKTS krediyi tamamlaması gereklidir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir.

İstihdam Olanakları: Bu bölümden mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek ve içecek işletmeleri, kongre ve fuar işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, rekreasyon işletmeleri, hava yolları ve tur şirketleri, denizcilik ve kruvaziyer işletmeleri, rent a car işletmeleri, enformasyon merkezleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında öncelikli olarak istihdam edilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş: Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakülte/yüksekokulların "Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi ve Otel Yöneticiliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

Türkçe